บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคทางพันธุกรรมตั้งแต่ในครรภ์
โรคทางพันธุกรรมในเด็ก


ถือเป็นอีกหนึ่งความทุกข์ทรมานใจของคนเป็นพ่อแม่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพราะอดีตที่ผ่านมาแพทย์สามารถทำได้เพียงแค่รักษาโรคตามอาการเท่านั้น เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค แต่ในอนาคตอันใกล้ เรื่องนี้กำลังจะได้รับความกระจ่างด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงด้านเวชพันธุศาสตร์ ทำให้เราสามารถป้องกันโรคทางพันธุกรรมได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน


การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการทดสอบทางพันธุศาสตร์ของยีนเป็นชุด (Genetic Testing)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยคัดกรองโรคทางพันธุกรรมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคทางพันธุกรรมตั้งแต่ในครรภ์
โรคทางพันธุกรรมในเด็ก


ถือเป็นอีกหนึ่งความทุกข์ทรมานใจของคนเป็นพ่อแม่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพราะอดีตที่ผ่านมาแพทย์สามารถทำได้เพียงแค่รักษาโรคตามอาการเท่านั้น เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค แต่ในอนาคตอันใกล้ เรื่องนี้กำลังจะได้รับความกระจ่างด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงด้านเวชพันธุศาสตร์ ทำให้เราสามารถป้องกันโรคทางพันธุกรรมได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน


การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการทดสอบทางพันธุศาสตร์ของยีนเป็นชุด (Genetic Testing)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยคัดกรองโรคทางพันธุกรรมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

previous arrow
next arrow
Slider
" Our mission is to maximize the potential of genomics for discoveries and healthcare "

Money Transfer System

ขอรหัสผ่านเข้าดูได้ที่ โทร.02-2564000 ต่อ 3354, 098-894-4922

Conference

“การแปลผลจีโนมโรคหายากและวินิจฉัยยาก”                                                         (Rare and Undiagnosed Disease Genome Interpretation)                                  

Date: 1 มิถุนายน 2566 – 1 กันยายน 2566
Time: 09.00 – 16.00 น.
on-site: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร อปร.ชั้น 10                       – ใบสมัครฝึกอบรม
 – ตารางการเรียน
 – ตารางการสอน
– 
 ภาพรวม course
–  หนังสือตอบรับเข้าอบรมฯ

 

Scroll to top
thThai
thThai en_USEnglish