พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “รางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563”

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “รางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563”

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “รางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563”
Scroll to top
thThai
thThai en_USEnglish